Wiadomości i informacje z Polski

Wiadomości i informacje z Polski

Lista kancelarii prawnych i szkoleń onlineJak się rozwieść bez orzekania o winie?
Aktualności i media

Rozwód, nawet jeśli przebiega w atmosferze porozumienia pomiędzy małżonkami jest trudnym procesem. Olsztyn, a raczej sądy w tym mieście, podobnie jak w wielu innych miastach w nasszym kraju są miejscem gdzie takich postępowań odbywa się coraz więcej. Wiele z nich nie odbywa się jednak w przyjaznej, albo przynajmniej neutralnej atmosferze. Rozwodom nierzadko towarzyszą spory, w tym konflikty o to, kto przejmie opiekę nad dziećmi lub o to, kto i ile pieniędzy będzie zobowiązany wydawać na jego opiekę. Mało znanym szerszej opinii publicznej jest rozwiązanie, które pomaga uniknąć wielu nerwów przy ustalaniu kwestii rodzicielskich. Mowa o skodyfikowanym w prawie rodzinnym planie opiekuńczo-wychowawczym. Chodzi o plan, jaki mogą stworzyć małżonkowie jeśli dojdą do porozumienia. W takiej sytuacji sąd ma obowiązek go uwzględnić. Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron ponieważ rodzice podejmując współpracę przy ustaleniu kwestii dotyczących ich potomków gwarantują sobie bardziej rozległy wpływ na to, jak będzie się w przyszłości układała ich relacja z dzieckiem. Jeżeli jednak rozwodzący się małżonkowie nie chcą lub nie są w stanie dojść do polubownego rozwiązania, decyzję dotyczącą tego jak ukształtowane zostaną rodzicielskie obowiązki, podejmuje sąd. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego w zakresie określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Zdarza się tak, w sytuacji w której przemawia za tym dobro dziecka. Istotną kwestią jest ponadto kwestia związana z zagwarantowaniem warunków bytowych dziecku. Często małżonkowie zajmują razem dom. Wtedy sąd w wyroku w sprawie rozwodowej decyduje o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wyjątkowych wypadkach, np. gdy jeden z małżonków swym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może zawyrokować o eksmisji takiego małżonka na żądanie drugiego. Różniącym się od innych rozwiązaniem w przypadku wniosku złożonego przez obydwie strony postępowania jest podział wspólnego mieszkania albo, przy akceptacji jednego z małżonków przyznanie mieszkania jednemu z nich. Za każdym razem sąd podejmując decyzję w tej sprawie o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzeczenia winy ma na uwadze dobro dziecka, które jest tutaj dobrem najważniejszym.


Czy zwiększyła się ilość postępowań w sprawie o rozwód w Olsztynie
prawo-i-podatki

Rozwód Olsztyn

Zmiany w przepisach prawa rodzinnego

Pod koniec roku 2021 zapowiedziane zostały zmiany w prawie, które ogłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli...Co to jest prawo spółek handlowych
biznes-i-finanse

Obsługa prawna spółek prawa handlowego


Prawo spółek handlowych to szeroka dziedzina. Prawo spółek handlowych jest gałęzią prawa cywilnego lub też prawa handlowego, które obowiązują na terenie naszego kraju. Prawo spółek określa przepisy prawne w ramach, których podmio...Szkolenia prawne w Gdańsku
biznes-i-finanse

Szkolenia prawne dla firm

Założenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami i wyzwaniami. W często zmieniających się okolicznościach i zmienności rynku przedsiębiorcy muszą również śledzić najnowsze zmiany w prawie co nie zawsze jest łatwe. Prawo to bardzo rozległ...