Wiadomości i informacje z Polski

Wiadomości i informacje z Polski

Lista kancelarii prawnych i szkoleń online


Rozwód w Olsztynie gdzie wytoczyć powództwo

Prawo i podatki


Rozwody to dość powszechny rodzaj spraw rozpatrywanych przez sądy. Liczba takich spraw rośnie w całej Polsce, choć w nieco wyższym tempie w dużych miastach takich jak np. Olsztyn. W trakcie rozwodu sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie argumenty przedstawione przez strony postępowania. Z reguły dotyczą one spraw majątkowych, a w przypadku posiadania przez rozwodzących się małżonków niepełnoletnich dzieci, także kwestii sprawowania praw rodzicielskich i tematu jakim są alimenty. Olsztyn i w tym wypadku wypada pod tym względem podobnie do innych polskich miast. Bez względu na powód sporów rozwodowych lub miejsce w którym znajduje się sąd zajmujący się sprawą rozwód Olsztyn przebiega z grubsza według ściśle określonego przez prawo rodzinne schematu. Jak wygląda on w praktyce?

Na początku, jeden z małżonków wnosi do właściwego sądu okręgowego - czyli tego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, pozew o rozwód. W pozwie tym muszą znaleźć się oprócz wszystkich danych formalnych informacje o tym, czy rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, lub argumenty powoda lub powódki, jeśli chce on /ona rozwodu z orzeczeniem o winie. W pozwie takim musi się też znaleźć informacja o ewentualnym niepełnoletnim dziecku posiadanym przez małżeństwo. W późniejszej kolejności pozwany małżonek wnosi do sądu swoją odpowiedź na pozew. Musi zdecydować w niej, czy zgadza się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy nie. Potwierdza też informacje dotyczące posiadania niepełnoletnich dzieci. Następnie sąd ogłasza termin rozprawy rozwodowej, na którą wezwanych zostaje obydwoje małżonków, którzy będą przesłuchani w charakterze stron. W trakcie owego przesłuchania sąd (a także pełnomocnicy stron, jeżeli takowi biorą udział w postępowaniu) zadaje pytania celem wyjaśnienia, czy istotnie pomiędzy stronami nastąpił trwały i nieodwracalny rozkład pożycia małżeńskiego. Po wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności sąd zamyka rozprawę i wysłuchuje racji stron. Małżonkowie wygłaszają swoje opinie a następnie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i czekają na ogłoszenie wyroku.

W chwili, gdy sąd ustali decyzję, małżonkowie są ponownie zapraszani na salę rozpraw, gdzie odczytany zostaje im wyrok. W sytuacji, w której sąd uzna, że dane, które uzyskał podczas wcześniejszego przesłuchania stron, są wyczerpujące i pozwalają na ustalenie trwałego i całkowitego rozkładu pożycia, ogłasza rozwód. Jeśli żadna ze stron nie chce uzasadnienia wyroku, a także nie wnosi apelacji, wyrok staje się prawomocny. Rozwód w Olsztynie możliwy jest po wytoczeniu przez powoda powództwa przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Przeczytaj również w kategorii: Prawo i podatki

Rozwód w Olsztynie gdzie wytoczyć powództwo
Prawo i podatki
Rozwody to dość powszechny rodzaj spraw rozpatrywanych przez sądy. Liczba takich spraw rośnie w całej Polsce, choć w nieco wyższym tempi...