Wiadomości i informacje z Polski

Wiadomości i informacje z Polski

Lista kancelarii prawnych i szkoleń online


Co to jest prawo spółek handlowych

Biznes i finanse


Obsługa prawna spółek prawa handlowego


Prawo spółek handlowych to szeroka dziedzina. Prawo spółek handlowych jest gałęzią prawa cywilnego lub też prawa handlowego, które obowiązują na terenie naszego kraju. Prawo spółek określa przepisy prawne w ramach, których podmioty prawa cywilnego są tworzone,prowadzone i w ramach których, spółki te są zamykane, bądź przekształcane. W powszechnej świadomości funkcjonuje wiele nazw takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka s.a. To skróty odnoszące się odpowiednio do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej. Inne typy tego rodzaju podmiotów, w przypadku których w grę wchodzi obsługa prawna spółek to: spółki: partnerskie, jawne, spółki komandytowe lub komandytowo–akcyjne. Kodeks spółek handlowych to zbiór regulacji dotyczących tego, jak działają spółki prawa handlowego, takie jak, co wie każdy prawnik, spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo–akcyjna, spółka z o.o. oraz spółka s.a. Przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych regulują precyzyjnie tryby przeprowadzania operacji kapitałowych wykonywanych na spółkach. Innym kodeksem, w którym możemy odnaleźć przepisy, które wpływają na to jak wygląda obsługa prawna spółki jest Kodeks cywilny. Jak sama nazwa wskazuje, odszukamy w nim przepisy dotyczące spółek cywilnych. Począwszy od jej założenia przez sposób w jaki muszą być podejmowane decyzje leżące w kompetencjach wspólników spółki cywilnej, w jaki sposób spółka taka może prowadzić interesy z pozostałymi podmiotami aż po proces postawienia spółki w stan likwidacji. Prawo spółek handlowych zawarte w Kodeksie cywilnym zawiera również wiele przepisów odnoszących się do ogólnych zasad według których przebiega funkcjonowanie osób prawnych lub podmiotów o tzw. podmiotowości prawnej. W każdym przypadku, jeśli chodzi o zagadnienie jakim jest obsługa prawna spółek, potrzebny jest dobry prawnik. Spółka, to bowiem specyficzny rodzaj podmiotu gospodarczego, którego istnienie reguluje szereg szczegółowych przepisów. W przypadku jakichkolwiek sytuacji konfliktowych pomoc prawnika jest niezbędna. Często dochodzi bowiem do sporów między wspólnikami takich spółek jak spółka z o.o. albo na przykład spółka s.a. Również bieżąca obsługa prawna spółek wymaga współpracy z kompetentnym prawnikiem.

Szkolenia online z prawa handlowego


Sprawdź jak istotne są szkolenia online dotyczące tematyki spółek prawa handlowego. Dzięki szkoleniom online będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotów prawa handlowego. Już teraz skorzystaj ze szkoleń online, prowadzonych przez doświadczonych radców prawnych.

Przeczytaj również w kategorii: Biznes i finanse

Co to jest prawo spółek handlowych
Biznes i finanse

Obsługa prawna spółek prawa handlowego


Prawo spółek handlowych to szeroka dziedzina. Prawo spółek handlowych jest gałęzią praw...
Szkolenia prawne w Gdańsku
Biznes i finanse

Szkolenia prawne dla firm

Założenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami i wyzwaniami. W często zmieniających się okolicz...